De mogelijkheden

Binnen de wereld van mediation zijn er tal van situaties waarbij mediation kan worden ingezet. Eigenlijk kun je stellen dat mediation geschikt is om elk conflict op te lossen. Wereldwijd wordt mediation ingezet om conflicten en brandhaarden te voorkomen. De special afgezanten van de VN zijn eigenlijk mediators op het wereldtoneel. Maar ook op een school bij je in de buurt kan een mediator worden ingezet bij een conflict tussen ouders en leerkrachten. En daar tussenin liggen alle mogelijkheden van mediation.

Online mediation

Een steeds vaker voorkomende vorm van mediation is de online mediation. Het is een voordeel in bepaalde conflictsituaties dat de partijen niet visueel met elkaar worden geconfronteerd. De vele mogelijkheden van internet hebben ook de mogelijkheden van online mediation doen toenemen. Als partijen elkaar niet zien of willen zien kan er wel een dialoog via de mediator tot stand worden gebracht. Beide partijen zetten hun standpunten op schrift en met behulp van de mediator wordt gezocht naar een oplossing. Omdat in een dergelijk geval de mediator niet persoonlijk aanwezig hoeft te zijn is deze vorm ook goedkoper. Maar zelfs als blijkt dat een persoonlijke confrontatie na een online mediation traject nodig is om tot een oplossing te komen is er al veel voorwerk gedaan.

De mogelijkheden waardoor mediation zal slagen

Er zijn veel mogelijkheden waarbij mediation kan worden ingezet. Maar er zijn natuurlijk ook voorwaarden die een rol spelen bij een succesvolle mediation. Een van de voorwaarden is uiteraard de bereidheid van de partijen om toch redelijk snel tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd kunnen en moeten de partijen zelf controle over de voortgang behouden. Dat is nodig om snel tot concrete afspraken te kunnen komen. Omdat de mediator in het proces rekening met alle partijen zal houden zal de mediator ook maatwerk moeten aanbieden aan de partijen.

Mediator prijzen vergelijken?

Vergelijk gratis de tarieven van verschillende mediators in jouw regio door offertes op te vragen. Hierdoor is het mogelijk om een beter beeld van de kosten te krijgen en kun je mogelijk besparen op de kosten aangezien de tarieven van mediators aanzienlijk kunnen verschillen. Soms loopt het verschil tussen de goedkoopste en duurste mediator op tot 30%. Daarom is het altijd verstandig om mediator offertes te gaan vergelijken.